mechanizm powstawania kwaśnych deszczów

świadomość penisa

Temat: ZADANIA
Prosze o pomoc straaaasznie bo nie wiem juz wszedzie szukałam z tej chemi i nie moge znalezc a więc...

1.Jak odróżnić kwas od innej substancji chemicznej
2.podaj przykłady kwasów spotykanych w życiu codziennym
3.Zaproponuj sposów wykrycia kwasu
4.Ukaż szkody wywołane w otoczeniu człowieka, przez kwasy
5.Wyjasnij mechanizm powstawania kwaśnych deszczy
6.Zaproponujsposób ochrony przed kwaśnym deszczem
8. Oceń stopień zagrożenie kwaśnymmi deszczami w różnych częściach Polski
Źródło: klbgim2.fora.pl/a/a,226.htmlTemat: ochrona atmosfery
Zagadnienia na kolokwium z Ochrony Atmosfery 2006 r.

Część'l

1. Budowa i skład atmosfery
2. Rola pary wodnej w atmosferze
3. Ditlenek węgla w atmosferze
4. Azot i jego związki w atmosferze, cykl fotolityczny
5. Ozon, ozonosfera - jej rola
6. Mechanizmy pochłaniania UV w atmosferze
7. Emisja zanieczyszczeń - pojęcia podstawowe
8. Inwentaryzacja emisji - metody i cele
9. Emisja głównych zanieczyszczeń w Polsce
10. Konwersja dit1enku siarki w atmosferze
11. Kwaśne deszcze
12. Smog fotochemiczny, mechanizm powstawania ozonu
13. Niszczenie ozonosfery
14. Dziura ozonowa
15. Efekt cieplarniany, mechanizm, skala wielkości, rola
16. Spodziewane skutki narastania efektu cieplarnianego
17. Metody pOOIiaru przepływu gazów
18. Zasady pomiaru przepływu gazów przy pomocy rurek spiętrzających
19. Sposoóy pomiaru wilgotności gazów
20. Sposoby pomiaru stężeń pyłów w gazach emisyjnych
21. Aspiracyjna metoda poboru prób
22. Krajowy monitoring atmosfery
Źródło: is.samorzad.pwr.wroc.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=441


Temat: Kolos z ekologii
EKOLOGIA zagadnienia do kolosa z ćwiczeń.
Ekologia semestr II
Pytania do kartkówki – zakres tematów 7-12

1.Jakie jest znaczenie warstwy ozonowej w stratosferze?
2.Opisz rozkład ozonu pod wpływem substancji zawierających chlor.
3.Omów powstawanie i rozkład ozonu.
4.Omów globalny obieg siarki
5.Omów wpływ czynnika antropogenicznego na obieg siarki.
6.Jaki jest wpływ siarki na kwasowość atmosfery.
7.Co to są kwaśne deszcze i jaki jest mechanizm ich powstawania.
8.W jaki sposób obieg siarki może wpływać na klimat.
9.W jaki sposób organizmy morskie mogą wpływać na wzrost kwasowości siarkowej atmosfery?
10.Co rozumiemy przez pojęcie synurbijnych populacji zwierząt
11.Wyjaśnij pojęcie synantropizacji.
12.Wymień i krótko opisz czynniki abiotyczne mające wpływ na ekologie miasta.
13.Czym się charakteryzuje klimat miasta?
14.Krótko scharakteryzuj właściwości populacji synurbijnych.
15.Co rozumiemy przez pojęcie szkodnika.
16.Wyjaśnij pojęcie EIL.
17.Opisz krótko różne sposoby walki ze szkodnikami.
18.Na czym polega biologiczna walka ze szkodnikami.
19.Co to są pestycydy i jakie jest ich zastosowanie.
20.Jakie są źródła zanieczyszczeń pestycydowych.
21.Co powinno charakteryzować substancje chemiczne wykorzystywane jako pestycydy.
22.W jaki sposób można charakteryzować toksyczność pestycydów i od czego może zależeć ich toksyczność.
23.Co rozumiemy przez pojęcie szkodnika wtórnego.
24.Co to jest biomagnifikacja.
25.Co to jest rolnictwo integrowane?
26.Omów przyczyny erozji gleb.
27.Jakie znasz metody ochrony gleb?
28.Krótko opisz metody ograniczania utraty biogenów.
29.Co to jest rolnictwo ekologiczne?

http://kbs.ise.polsl.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=828

na stronie powyżej jest oryginał zagadnień. http://kbs.ise.polsl.pl/
Źródło: os06.fora.pl/a/a,86.html


Temat: ochrona atmosfery
Wszystkie pytania na kolokwium:

1. Budowa i skład atmosfery
2. Rola pary wodnej w atmosferze
3. Ditlenek węgla w atmosferze
4. Azot i jego związki w atmosferze, cykl fotolityczny
5. Ozon, ozonosfera – jej rola
6. Mechanizmy pochłaniania UV w atmosferze
7. Emisja zanieczyszczeń – pojęcia podstawowe
8. Inwentaryzacja emisji – metody i cele
9. Emisja głównych zanieczyszczeń w Polsce
10. Konwersja ditlenku siarki w atmosferze
11. Kwaśne deszcze
12. Smog fotochemiczny, mechanizm powstawania ozonu
13. Niszczenie ozonosfery
14. Dziura ozonowa
15. Efekt cieplarniany, mechanizm, skala wielkości , rola
16. Spodziewane skutki narastania efektu cieplarnianego
17. Metody pomiaru przepływu gazów
18. Zasady pomiaru przepływu gazów przy pomocy rurek spiętrzających
19. Sposoby pomiaru wilgotności gazów
20. Sposoby pomiaru stężeń pyłów w gazach emisyjnych
21. Aspiracyjna metoda poboru prób
22. Krajowy monitoring atmosfery
23. Główne czynniki wpływające na rozprzestrzenianie
24. Stany równowagi atmosfery
25. Szorstkość terenu
26. Efektywna wysokość emitora
27. Współczynniki dyfuzji atmosferycznej
28. Inwersja temperatury, jej wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
29. Podstawy procesu spalania zanieczyszczeń gazów
30. Podstawy biologicznego oczyszczania gazów
31. Budowa, zasada działania i zastosowanie biofiltrów
32. Budowa, zasada działania i zastosowanie biopłuczek
33. Mokra, wapniakowa metoda odsiarczania spalin
34. Sucha metoda z aktywacją sorbentu odsiarczania spalin
35. Powstawanie tlenków azotu w procesie spalania paliw
36. Pierwotne metody ograniczania emisji tlenków azotu
37. Wtórne metody ograniczania emisji tlenków azotu
38. Kotły fluidalne
39. Katalityczne spalanie zanieczyszczeń gazów
40. Pyły, podział metod odpylania gazów odlotowych
41. Efekty fizyczne wykorzystywane w odpylaniu gazów
42. Zasada działania i budowa cyklonów
43. Zasada działania i budowa elektrofiltrów
44. Budowa i zasada działania filtrów tkaninowych
45. Odpylacze mokre
Źródło: is.samorzad.pwr.wroc.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=441


Temat: Kwaśne deszcze
Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasów:
a) z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ostatecznie kwas siarkowy (H2SO4)

b) z tlenków azotu powstaje kwas azotowy (HNO3).
Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając z cząsteczkami wody na ziemię, uszkadzają wiele ekosystemów.
Gleby - zwłaszcza pozbawione wapnia z przyczyn naturalnych, jak w Kanadzie czy Skandynawii, gdzie warstwa ziem spoczywa na granitowym trzonie - stają się niezdatne do uprawy. W wyjałowionych jeziorach giną ryby. A przede wszystkim - ginie las.

Mechanizm wpływu kwaśnych opadów na niszczenie lasów strefy umiarkowanej jest jeszcze mało znany. Prawdopodobnie opłukiwanie drzew kwaśnymi deszczami pozbawia je wapnia i magnezu, co w niektórych przypadkach powoduje żółknienie liści, w innych - opadanie igieł. Ponadto woda w kwaśnym odczynie rozpuszcza zawarte w glebie sole glinu, tworzące skały osadowe w rodzaju gliny a uwolniony w tych procesach glin zatruwa korzenie. świadomość skali zniszczeń pojawiła się w latach siedemdziesiątych, gdy dotknęły one wiele krajów od Europy po Amerykę Północną. W Niemczech, gdy pierwsze oznaki wystąpiły w Czarnym Lesie i w Bawarskim Parku Narodowym, syndrom nazwany został Waldsterber (czytaj Waltsterber) czyli śmierć lasu a Zieloni zareagowali szeroką ofensywą przeciw przemysłowcom - trucicielom. We Francji dysponującej największą w Europie powierzchnią zalesienia, szkody są relatywnie mniejsze. Lasy francuski są głównie liściaste (dęby i buki) i rosną powyżej 700 m.n.p.m. Natomiast kwaśne deszcze atakują głównie drzewa iglaste na wysokości od 700 do 1100 m.n.p.m.

Kwaśne deszcze nie są przypuszczalnie jedyną przyczyną ginięcia drzew, ale zapobieganie im wymaga rozwiązań w skali międzynarodowej, ponieważ są często skutkiem zanieczyszczeń pochodzących z krajów sąsiednich. Lepiej, jak Francja, być ustawionym na wiatry wiejące w przeważającej mierze znad Atlantyku niż na pochodzące z Polski czy WNP, których ciężki przemysł emituje znaczne ilości dwutlenku siarki. W Szwecji narażonej na działanie z Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec (zwłaszcza z dawnej NRD o przestarzałym przemyśle) uszkodzonych i zniszczonych jest prawie 61% powierzchni leśnych. Nie lepiej usytuowana jest Norwegia.

Dwutlenek siarki jest uważany za jedną z głównych przyczyn kwaśnych deszczów. Jego źródłami są paleniska przemysłowe i domowe oraz silniki benzynowe i Diesla. Dzięki wysiłkom w zakresie redukcji stopnia zanieczyszczenia kraje bogate potrafiły zmniejszyć emisję tego gazu, rośnie ona natomiast w krajach biednych. Stężenie SO2 jest również uzależnione od położenia miasta. W tej chwili miasta położone na półkuli północnej są na czele listy zagrożonych tym typem zanieczyszczeń.

Kwaśne deszcze zasilając jeziora i rzeki, przenoszą truciznę dalej, zabijając po drodze wszelkie mikroorganizmy. Naukowcy oceniają, że w samych tylko USA i Kanadzie 50.000 jezior będzie biologicznie martwe do roku 2000. Te wszystkie zakłócenia naturalnej równowagi atmosfery mogą prowadzić do zagłady naszego świata.

Emisja dwutlenku siarki SO2 z terenu Polski w roku 1987 do 1989 utrzymywała się na poziomie około 4 milionów ton rocznie co stanowiło około 10% emisji tego gazu w Europie. Jedynie były Związek Radziecki i była NRD miały emisję wyższą a łączna emisja dwutlenku siarki z tych trzech państw stanowi aż 45% emisji Europejskiej. Nieco mniejszy jest udział Polski w zanieczyszczeniu atmosfery tlenkami azotu. W latach 1987 do 1989. Emisja ta wyniosła około 1.5 miliona ton rocznie co stanowiło około 7% emisji w Europie. W tym przypadku łączny udział wszystkich państw bloku wschodniego nie przekraczał 40% emisji Europejskiej. Tak więc w ostatnich latach dokłada się wszelkich starań, aby kwaśnych deszczów było jak najmniej, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1997


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © świadomość penisa