mechanizm fototransdukcji siatkówki oka

świadomość penisa

Temat: zagadnienia na zaliczenie z zoologii
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU (termin zaliczenia : 22.01.2007- godz 16. IZ)

Sygnalizacja komórkowa:
- Receptory cholinergiczne.
- Receptory enzymatyczne na przykładzie kinazy tyrozynowej (receptor dla insuliny).
- Receptory metabotropowe i białko G.
- PrzekaÂźniki wtórne - powstawanie i szlaki w których uczestniczą.
- Białka zaangażowane w utrzymywanie homeostazy wapniowej.

Neurony:
- Rodzaje i funkcje tkanki glejowej.
- Charakterystyka polaryzacji i depolaryzacji neuronu.
- Pompa sodowo-potasowa.
- W jaki sposób dochodzi do egzocytozy pęcherzyków z neurotransmiterami?
- Receptory adrenergiczne.

Mięśnie:
- Rodzaje mięśni.
- Struktura włókien mięśniowych.
- Układ sarkotubularny.
- Złącze nerwowo mięśniowe.
- Aktywacja i mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego oraz komórek mięśni gładkich.
- Rozkurcz mięśni poprzecznie prążkowanych.
- Depolaryzacja mięśnia sercowego - zmiany w przewodności jonów w poprzek błony komórkowej.
- Prepotencjał.

Oko:
- Struktura soczewki i siatkówki oka.
- Akomodacja.
- Pręciki i czopki.
- Fototransdukcja sygnału w pręcikach i czopkach.
- Adaptacja do oświetlenia.
- Choroby wzroku związane uszkodzeniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem oka.

Mechanoreceptory:
- Struktura ucha (środkowego i wewnętrznego).
- Funkcjonowanie komórek włosowatych ucha wewnętrznego.
- Znaczenie jonów w procesie słyszenia.
- Częstotliwość i amplituda dÂźwięku.
- Narząd równowagi.
- Podział i rodzaje receptorów skórnych.
- Receptory fazowe i toniczne.

Smak, węch:
- Rodzaje brodawek języka
- Mechanizmy detekcji smaków
- Narząd węchu - struktura
- Białka: OBP, G
- Mechanizm aktywacji i transdukcji sygnału węchowego


Toksyny - kurara, muskaryna, atropina, glikozydy nasercowe, TTX, STX, botulina


.. co do terminu ewentualnej poprawy, bedzie on ustalony podczas egzaminu, ale na pewno przed 29. stycznia.. Musimy miec wszystko pozaliczane,zeby przystąpić do sesji.. Ale mysle,ze nie bedzie potrzeby ustalania go Test nie bedzie trudny (podobno ) z odpowiedziami jednokrotnego wyboru


Miłej nauki życzę
Pozdrawiam serdecznie :)

Starościna ChB
Źródło: zb3.stud.wchuwr.pl/forum/viewtopic.php?t=401Powered by wordpress | Theme: simpletex | © świadomość penisa